Bivši UFC borca Diego Brandao se sinoć borio na priredbi Fight NIght Globala, gde je nakon ileganih udaraca latkom odlučio da napusti kavez i da ne nastavi borbu a Akhmet Alievom. Kada je video da su vrata zaključana od kaveza on je odlučio da preskoči kavez i izađe napolje.

Pogledajte šta se izdešavala u sledećem video klipu: