Slobodan “Limp” Maksimović će da se suoči sa Eric Grant-om na LFA5 večeras, sinoć je “Limp” prošao vagu uoči ove borbe. Ovo je njegova prva borba u SAD-u i održaće se u Bromfieldu.

Pogledajte merenje za ovu priredbu on staje na vagu oko 7 minute.