Pogledajte treći deo serijala “Uoči borbe za CFL” gde ćete ovaj put imati prilike da vidite kao borci skidaju kilograme uoči borbi, vagu i razgovor sa borcima nakon vage.