Odradili smo intervju sa Stefanom Zvijerom nakon jučerašnjeg merenja za njegovu borbu sa Vasom Bakočevićem koja se večeras održava u Novom Sadu. Vaso je napao Zvijera na merenju a Zvijer je za nas izjavio da je osetio kako je Vasom “slabašan” i da nije osetio da je nešto jak. 

Pogledajte ceo intervju u sledećem video klipu: